1. شرکت مهندسي ويرا کنترل صنعت در زماني کوتاه و با بهره‌گيري از آموزشهاي تخصصي شرکت خود را به عنوان پيشروان اين صنعت معرفي کرده و در پروژه‌هاي ملي و فراملي همکاري نموده و توانسته است در راستاي سياست مشتري مداري و رعايت اصول اولويت فني و تکنيکي بر قيمت، اين صنعت را از يک صنعت کهنه و سنتي خارج و ديدگاهها و توقعات بحق مشتريان را ارتقاء دهد.

    اين شرکت در راستاي ارائه محصولات اصلي با ضمانت معتبر، ارتباط و خريد مستقيم از کارخانجات اصلي اروپايي و نمايندگان معتبر آنها را در شرح کار خود دارد و هرگونه دستگاهي را بدون مدارک سازنده اصلي فاقد اعتبار و کاربري مي‌داند و اينگونه است که خود را به عنوان يکي از معتبرترين و فعالترين شرکتهاي اين حوزه مطرح نموده و کليه محصولات خود را با اطمينان کامل پشتيباني مي‌نمايد.

    با بکارگيري بهترين روش تأمين انرژي، ارتباطي تنگاتنگ ميان درک ما از نياز شما و نحوه عمل شما ايجاد مي‌گردد. ما خود را ملزم و متعهد به ارائه کليه خدمات اعم از طراحي و مديريت تا راه‌اندازي، تعمير و نگهداري و خدمات پس از فروش مي‌دانيم.