بازگشت

تاریخ درج : 5/10/1395
موضوع : چگونه کارمنداني وفادار داشته باشيم؟
خلاصه :

يکي از بزرگ‌ترين درگيري‌هاي ذهني يک مدير، از دست دادن کارمندان و تبعاً از دست دادن مشتريان به واسطه ترک مجموعه از‌سوي کارمندان است. براي اينکه يک مدير بتواند کارمندان خود را وفادار کند بايد اصولي را در رفتار با آنها رعايت کند. در ابتدا تعريفي از کارمندان وفادار و ويژگي‌هاي آنان ارائه مي‌دهيم و سپس نحوه برخورد با اين کارمندان را بيان مي‌کنيم.
شايد بتوان گفت يک کارمند وفادار خود را بخشي از مجموعه مي‌بيند و همانند مالک و سهامدار مجموعه عمل مي‌کند، ويژگي توصيفي اين افراد عدم توجه آنها به خودشان است (حتي وقتي که لازم است به خود توجه کنند). آنها همانند چرخي هستند که هرگز صدا نمي‌دهند و بنابراين هرگز نياز به روغن کاري ندارند. اين گونه کارمندان مشارکت بيشتري در کارها داشته و ايده‌هاي نوآورانه بيشتري ارائه مي‌دهند، براي انجام کارهاي مختلف داوطلب مي‌شوند و افراد را براي استخدام در مجموعه ترغيب مي‌کنند، نسبت به مجموعه تعصب دارند و از آن در مقابل ديگران دفاع مي‌کنند.
در مقابل اين‌گونه کارمندان وفادار مدير نيز بايد وفاداري خود را به آنها نشان دهد و قدردان اين نوع از کارمندان خود باشد. مدير براي اينکه بتواند کارمندان وفادار داشته باشد يا وفاداري کارمندان خود را حفظ کند بايد اصولي را رعايت کند که مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
1- کارمندان خود را در کارها و بخش‌هايي قرار دهد که بيشترين تناسب را با توانايي‌هاي آنها داشته باشد.
2- کارمندان براي کارهاي خوبي که انجام مي‌دهند مورد توجه و قدرداني قرار گيرند و حتي در مواردي که لازم باشد، مي‌توانند پاداش دريافت کنند البته اين پاداش بايد در راستاي اهداف مجموعه باشد.
3- بايد با کارمندان با احترام برخورد شود و به شخصيت انساني آنها توجه کرد.
4- بايد به ايده‌ها و خلاقيت‌ها و پيشنهادهاي کارکنان در مجموعه اهميت داده شود.
5- با کارمندان به گونه‌اي رفتار شود که احساس کنند بخش مهمي از مجموعه هستند و کاري مهم را برعهده دارند و خود را جدا از مجموعه احساس نکنند.
6- کارمندان بايد در محيط کار اخلاق کاري را ببينند و با همکاراني کار کنند که آنها نيز اخلاق کاري را رعايت مي‌کنند.
7- کارمندان بايد در فضايي دوستانه کار کنند و امکان برقراري رابطه خوب با همکاران خود را داشته باشند.
8- کارمندان بايد امکان پيشرفت و ترقي در شغل و سمت خود را داشته باشند تا با انگيزه‌اي بيشتر به‌کار بپردازند.
9- همواره زمينه آموزش و يادگيري مطالب جديد در ارتباط با کار براي کارمندان فراهم باشد.
10- مديران سازمان‌ها نبايد با تحت فشار قرار دادن کارکنان آنان را وادار به دروغ گفتن کنند که اين يکي از آفات هر سازماني است.
11- مديران سازمان‌ها بايد با شيوه‌هاي جديد بهره‌مندي از منابع انساني که در سال‌هاي اخير جزو سرمايه‌هاي سازمان محسوب مي‌ شود آشنا شوند.
در آخر بايد گفته شود شايد برخي کارمندان وفادار در يک مجموعه در شمار بهترين کارمندان از نظر کارآيي و سودآوري نباشند و به اصطلاح کارمند ستاره نباشند ولي اين کارمندان وفادار، عضو با ارزشي براي مجموعه محسوب مي‌شوند که از دست دادن آنها معمولا گران تمام مي‌شود و مشکلات بسياري را به وجود مي‌آورد زيرا اينها کساني هستند که مجموعه را جزئي از خود مي‌دانند و نظر مشتريان را نسبت به مجموعه همواره مثبت نگه مي‌دارند و مدير بايد با هدايت درست و مناسب و آموزش‌هاي لازم (در صورت نياز) آنها را به کارمندان ستاره و برجسته تبديل کند.