1.   مرتب سازی:

شرکت ویرا کنترل

ACS355

تعداد بازدید : 478   امتیاز این محصول : 4

مناسب براي ماشين سازان
محدوده توان 0.37KW تا 22KW
  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACS550

تعداد بازدید : 502   امتیاز این محصول : 3

درايو با کاربرد چند منظوره
محدوده توان 0.75KW تا 160KW

  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACS580

تعداد بازدید : 423   امتیاز این محصول : 1

نسل جديد ACS550 با قابليت Smart phone
محدوده توان 0.75KW تا 250KW
  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACS150

تعداد بازدید : 406   امتیاز این محصول : 1

عملکرد بسيار آسان
محدوده 0.37KW تا 4KW
  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACS800

تعداد بازدید : 552   امتیاز این محصول : 2

مناسب براي مصارف مختلف صنعتي
محدوده توان 0.55KW تا 2800KW
  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACS850

تعداد بازدید : 394   امتیاز این محصول : 4

مناسب براي ماشين سازان
محدوده توان 0.37KW تا 560KW

  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACS880

تعداد بازدید : 495   امتیاز این محصول : 1

آخرين نسل درايو صنعتي
محدوده توان 0.55KW تا 2800KW

  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACS310

تعداد بازدید : 170   امتیاز این محصول : 1

بهينه شده براي پمپ و فن
محدوده توان 0.37KW تا 22KW
  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACH550

تعداد بازدید : 194   امتیاز این محصول : 1

درايو تخصصي براي فن و تأسيسات
محدوده توان 0.75KW  تا 160KW
  مشاهده جزییات  


شرکت ویرا کنترل

ACQ810

تعداد بازدید : 696   امتیاز این محصول : 1

درايو تخصصي براي پمپ
محدوده توان 1/1KW تا 500KW
  مشاهده جزییات