دژنکتور مخصوص ژنراتور  تعداد بازدید : 832

  امتیاز این محصول : 1


  و ساير دژنکتورها


  شرکت ABB دژنکتورهاي مخصوص ژنراتور را در انواع فيکس و کشويي، با سطوح ولتاژ، جريان و جريان اتصال کوتاه متنوع، با هر دو تکنولوژي خلاء و گاز SF6 و مطابق با استانداردهاي IEC و IEEE توليد و ارائه مي نمايد. دژنکتورهاي مذکور جهت استفاده در نيروگاه هاي جديد و يا جهت جايگزيني با تجهيزات فرسوده نيروگاه هاي موجود قابل استفاده هستند و از انواع خاص دژنکتورهاي VD4 و HD4 مي‌باشند.
  دژنکتورهاي فوق به صورت معمول بين ژنراتور و ترانسفورماتور اصلي افزاينده ولتاژ نصب و به منظور حفاظت مطمئن و موثر از ژنراتور و ترانسفورماتور اصلي مورد استفاده قرار مي گيرند.

  صفحه اين محصول را در سايت ABB ببينيد .

  دانلود کاتالوگ و اطلاعات فني :

  کاتالوگ دستگاه چند منظوره HySec فشار متوسط :

  کاتالوگ دژنکتور وکيوم VM1 فشار متوسط :

  کاتالوگ دژنکتور eVD4 براي توزيع اوليه به همراه ادوات کنترلي، حفاظتي و سنسورها :

  کاتالوگ دژنکتور VVI-V فشار متوسط براي فضاي آزاد :

  کاتالوگ دژنکتور SF6 تيپ VF براي استفاده در فضاي داخلي :

  کاتالوگ دژنکتور وکيوم Vmax :

  کاتالوگ دژنکتور eVM1 به همراه ادوات کنترلي، حفاظتي و سنسورها :