ما کی هستیم؟

who we are

شرکت فیدار سورین ویرا به عنوان نماینده رسمی ABB در بخش درایو ، سافت استارتر و تعمیرات ، پشتیبانی مادام العمر محصولات خود را تضمین می نماید . 
شرکت فیدار سورین ویرا به عنوان نماینده رسمی ABB در بخش درایو ، سافت استارتر و تعمیرات ، پشتیبانی مادام العمر محصولات خود را تضمین می نماید .